Köp & Leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

Priser

Moms ingår i priset med f.n. 25%. Alla priser anges i svenska kronor (SEK).

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Theo Sales and Marketing AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Theo Sales and Marketing AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i företagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Theo Sales and Marketing AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning.

Fakturabetalning – Betala mot faktura

Fakturan skickas via epost. Vill ni mota en pappersfaktura, var vänlig notera detta i rutan för ordernoteringar. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 60 SEK. Dröjsmålsränta utgår med 12 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturabetalning – Betala mot faktura

Alla betalningar via Swish granskas manuellt innan orden behandlas och skickas

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Theo Sales and Marketing AB  debiteras en avgift om 350 SEK inkl moms, för att täcka företagets kostnader för transport och administration.

Leveranstid

Vi jobbar för att leverera inom 2 – 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar (efter kl 12:00), lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. För specialbeställda varor är leveranstiden ca 4 – 10 arbetsdagar. Under tillfälliga stängningar, högsäsong eller liknande kan leveranstiden variera, vid sådan tillfällen informerar vi på startsidan samt i orderbekräftelsen, men vi jobbar alltid för att leverera snarast.

Leveranssätt

Vi skickar alla beställningar som paket.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget eller posten.

HÄMTA HOS OSS – Vi skickar en bekräftelse med datum och tid för uthämtning hos oss.

Frakt

Alltid fri frakt!

Reklamation och returrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Företaget ska då ha fått tillbaka returnerad vara inom 14 dagar. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Theo Sales and Marketing AB innan retur sker, via E-post: info@tsam.se returfrakten bekostas av konsumenten.
Theo Sales and Marketing AB ersätter inga fraktkostnader eller kostnader för postförskott eller emballage.

Vid produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. (t ex namntryck)

Skador på paket / Transportskadat gods

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Om en vara från Theo Sales and Marketing AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, utlämningsställe.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Theo Sales and Marketing AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Theo Sales and Marketing AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Anti-spam

Vår policy för e-postadresser: Vi kommer under inga som helt omständigheter sälja eller på annat sätt upplåta våra prenumeranters e-postadresser till någon annan part. Din adress används således bara av Theo Sales and Marketing AB.

Reservation och Tvist

Vi reserverar oss mot felaktigheter i prislista och i innehåll på webbsidan.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Personuppgiftslagen

Alla personuppgifter som du lämnar till oss hanterar vi med största respekt. Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva.
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Efter lagd beställning kan du höra av dig till oss om du vill radera eller ändra dina uppgifter.

Personuppgifter som kunden lämnar till Theo Sales and Marketing AB kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Information om personuppgiftsbehandling finns i Theo Sales and Marketing AB’s Integritetspolicy (Datapolicy & GDPR).

ÖVRIGT

Polisanmälan

Theo Sales and Marketing AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på https://usk.tsam.se och andra publikationer skall de uppgifter som anges på https://usk.tsam.se ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på https://usk.tsam.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är materialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Theo Sales and Marketing AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte

All information på https://usk.tsam.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen.
Theo Sales and Marketing AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies

Cookies, ”kakor”, är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. Theo Sales and Marketing AB använder cookies i syfte att förbättra för dig och anpassa innehåll till dig genom att analysera hur du använder vår webbplats. Om du använder vår webbplats utan att ändra cookieinställningarna, godkänner du Theo Sales and Marketing AB’s Cookiepolicy (Datapolicy & GDPR).

Tvist

Tvist mellan Theo Sales and Marketing AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) kommer Theo Sales and Marketing AB följa nämndens beslut.

 

Theo Sales and Marketing AB (org.nr  559111-6743)

0